Değer Mühendisliği Programı - Certified Value Engineer Program

 

Certified Value Engineer - CVE 2015 Yılında yeni açılan bir programdır.


DEĞER MÜHENDİSLİĞİ NEDİR?

 

Kurumların verimlilik ve performans odaklı anaklizi ile zayıf yanlarının tespiti ve bu tespitlere yönelik iyileştirme çalışmaları ile sorunların çözümü için çalışan bir mühendislik dalıdır.

Değer mühendisliğinin esas odak notası kurumda değer üretmeyen alanların ve değer üretecek alanların doğru tespitidir. Bu tespitin ardından kurum hedeflerine en uygun yönetsel değişiklikler için çözümler geliştirilir. Bu çözümler yönetim katmanında yapılacağından büyük çoğunlukla organizasyonel ve süreçsel değişiklikleri barındırır. Organizasyon çalışma metodları ve süreçler yüksek oranda iş otomasyon sistemlerine ve bilgi tekonolojilerine bağlıdır.

Aynı İŞ Mühendisliği programında olduğu gibi Değer Mühendisliğinde de bilgi teknolojileri özelinde iş dönüşüm projeleri için çok büyük oranda otomasyon çalışmaları “yazılım”lara dayanmaktadır. Bu nedenle iş mühendisinin ana amaçlarından biri kurumlarda değerli alanların ve fonksiyonların tespiti, bu fonksiyonların güçlendirilmesi için gerekli otomasyon sistemlerinin bulunması, ilgili yazılımların seçimi, uygulanması, yerleştirilmesi, yaşatılması, doğru konfigüre eidlmesi, doğru implemente edilmesi, doğru bakım yapılması ve devamlılığının sağlanması için teknikleri bilmektir.

Dğer mühendisliğinde uluslararası kabul görmüş dğer analizi ve tasarımı metodlarının öğretildiği bu programda ayrıca belirli konularda uzmanlaşmak için gerçek proje ve iş ortamında, proje dersi ve tez çalışması yaptırılmaktadır.


Program kapsamında yer alan dersler şunlardır:

 


Değer Mühendisliği Programı Ders Listesi

Not: Tarih belirtilmeyen dersler diğerleri tamamlandıktan sonra açılmaktadır. 

Program kapsamındaki tüm eğitimler ücretsizdir. Kayıt olmak için tıklayınız.