• EDUCORE UNIVERSITY FUTURE INSTITUTE
 • EU GELECEK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ - EUGAM

  EU Bünyesinde yönetim bilimleri, yönetim teknolojileri, bilgi teknolojileri, süreç yönetimi, gelecek yönetimi ve bilgi yönetimi alanlarında yürütülen eğitim çalışmalarına paralel olarak aynı alanlarda aşağıdaki konularda araştırma, geliştirme, bilgi üretimi ve raporlama çalışmaları yürütmektedir. 

  Gelecek araştırma raporları 
  Gelecek araştırmaları 
  Gelecek planlama çalışmaları
  Gelecek projeksiyonlama, gelecek stratejileri oluşturma çalışmaları
  Şirketlerde çözüm ve yazılım araştırma ve uygulama
  Yeni iş modelleri araştırma
  Yeni siyasi modeler araştırma 
  Yeni yönetim disiplinleri araştırma
  Sorun tespiti ve yeni çözüm araştırma
  Sektörel analizler hazırlama
  Çözüm analizleri ve değerlendirmeleri 
  Yeni ürün araştırmaları
  Yeni sektör araştırmaları ve anketler
  Çözüm kataloglama ve yeni çözüm araştırmaları
  Süreç analiz-tasarım ve iyileştirme çalışmaları 

  Araştırma Metodları 

  EU GAM bünyesinde yürütülen çalışmalar geleceğe yön verecek temel verileri derleme ve gelecek planlamada kullanılacak bu verileri bilgiye dönüştürme (raporlar) ve bu bilgilerden yola çıkılarak geleceğin yorumlanmasına ve projeksiyonuna ulaşma (wisdom) metodu kullanılmaktadır. 

  Mevcut bilgilerle değil kendi ürettiği bilgilerle ilerlemeyi esas kabul eden enstitümüzde ele alınan konunun sorunları, eksiklikleri, sıkıntılı alanlar, şikayet toplayan konular ön plana çıkartılıp çözümlerin neler olabileceği üzerine odaklanılmaktadır. 

  Bu bağlamda yürttüğü çalışma mevcut egemen disiplinlerin hazır şablon çözümlerinin onaylanması olarak görev yapan klasik akademik tez çalışmalarından farklıdır. Önerilen çözümler elbette şimdiyte kadar önerilmiş olanlardan esinlenebilir fakat akademik duruşu tamamen bağımsız bir üniversitenin bağımsız bir enstitüsü olarak öncelikle konuları belirleme ve öncelikli araştırma alanlarını tespit etmeye odaklanılmaktadır. Önceliklerimiz insanlığın, ülkemizin ve gelecekteki nesillerin öncelikleri ile paralel olacak şekilde konularımız ve inceleme araştırma alanlarımız belirlenmektedir. 

  Araştırmaya konu olan başlıklarda öncelikle o alandaki veri kaynakları taranmaktadır. Üretilmiş bilgilerden ziyade bilgi üretimi için kullanılacak temel verilere ulaşma hedefi ile toplanan bu datalar , yeni bir bakış açısıyla yorumlanarak anlamlandırılmaktadır. Bu haliyle bize verilen teori, tarih ve disiplinlerin üzerinden gitmek değil yapısökümcü bir yaklaşımla, bu kurulmuş hazır bilgi ürünlerinin yerine özgün ve gerçekçi bilgiler üretmek amaçlanmaktadır.

  EU araştırma görevlileri tarafından başlatılan ve yönetilen araştırmalarda, konu uzmanlarının da katılımıyla tüm ilgili taraflardan ve kaynaklardan elde edilen verilerle üretilen ara sonuç raporları yine konu uzmanlarının geri bildirimleri ile düzenlenip sonuçlar bilimsel istatistiki verilere uzman görüşleri ve uzgörü bakış açısıyla harmanlanıp gelecek projeksiyonları üretilmektedir. 
  Bu projeksiyonlarda kullanılan detay metodlar için Gelecek Mühendisliği programı kapsamında kullanılan 30 farklı araştırma metodu incelenebilir. 


  Yayınlar 

  Araştırma sonuçlarının yayınlanması bir diğer bilgi üretim faaliyetimizdir. Hazırlanan raporlar dijital ortamda web sitemizden, enstitü özel online arşivinden, EU LMS ortamlarından, itunes üzerinden ibook formatında temin edilebilmektedir. 

  Önemli rapor ve halka yayılmasında fayda görülen bilgiler sponsorlarımızın desteği ile kitaplaştırılmakta ve tüm kitabevlerine ve akademik kurumlara dağıtımı yapılmaktadır. 


  Çalıştaylar ve Etkinlikler

  Enstitü araştırma gruplarının düzenlediği çalıştaylarda sektör uzmanı ilgi ve odak grupları kapalı toplantılarda bir araya getirilerek programlı çalıştaylar yapılmaktadır. 

  Ayrıca bulgularının paylaşıldığı ve halka açık etkinlikler de düzenlenmektedir. 


  Kurumsal Yapı 

  Enstitü Başkanı
  Genel enstitü idaresinden sorumlu yöneticidir. 

  Enstitü Araştırma Komisyon Başkanları
  Araştırma konularına göre oluşturulmuş ve her bir araştırma için bağımsız bir organ olarak faaliyet yürüten grupları kooridne etmekle sorumlu komsiyon başkanlarıdır. 

  Komisyonlara Üye Araştırma Görevlileri 
  Araştırma konularına göre her bir grupta görev alan araştırma görevlileridir.

  Enstitü Sektereryası 
  Araştırmalarda ihtiyaç duyulan ofis desteğini ve halkla ilişkileri yöneten ekiptir. 


  Araştırma Görevlileri ve İlgili Pozisyonlar

  Her araştırma görevlisi gönüllü olarak faaliyetlere katılmaktadır. Öncelikli olarak EU programlarında eğitim gören katılımcıların yer verildiği araştırmalarda yer almak isteyen kişilerin araştırma metodlarımız hakkında temellerin anlatıldğı dersleri almasında fayda görülmektedir.

  Araştırma görevlisi olmak için resmi hiçbir önkoşul bulunmamakla beraber bu pozisyonda çalışacak kişilerin veri kanyanklarına erişimde sıkıntı yaşamamak adına İngilizce okuma ve yazma konusunda orta üstü seviyede olması beklenmektedir. 
   
  Araştırma Görevlisi şu görevlerle kurumda faaliyet yürütmektedir. 
  Araştırmalarda veri toplamai analiz etme, raporlama
  Yayın hazırlıkları, rapor ve kitap düzenleme çalışmaları
  Çalıştay ve etkinlik organizasyonlarında yer almaEnstitü çalışmalarında yer almak isteyen katılımcılar lütfen iletişime geçiniz.