Hakkımızda

 

Educore University 2008 yılında USA California'da kurulmuş Educore Grubuna bağlı bir eğitim kurumudur.

 

Ücretsiz, Sınavsız, Uygulamalı, Açık Üniversite ilkeleri ile kurulmuştur.

 

Educore University, uzmanlık alanı olan; iş mühendisliği, yazlım mühendisliği, ITSM, BSM, Otomasyon, ALM, süreç ve gelecek yönetimi ve bunlarla ilişkili bilgiteknolojileri alanlarındaki eğitimlerini katılımcılarına açık, ücretsiz ve iş garantiliolarak sunmaktadır.

 

Tüm eğitim sistemi AACSB akreditasyon kurallarına göre geliştirilmiş ve EU akreditasyon süreci devam etmektedir. Sertifikasyon süreçleri American National Standarts Institute tarafından sunulan standartlara ve ISO 17024'e uygun olarak hazırlanmış ve işletilmektedir.

HPE Yetkin Eğitim Merkezi olarak ve PeopleCert, akreditasyonu ve şeması altında faaliyet yürütmekte ve Educore USA ve Educore Istanbul ofislerinde eğitimler ve sınavlar düzenlenmektedir.

Educore University çeşitli eğitim programları için yeni eğitim tekniklerini kullanmaktadır.

Eğitimde farklı teknikler ve çözümler sunmak ve yeni teknolojileri eğitim alanında kullanarak verimli eğitim çözümleri ortaya koymakiçin yola çıkan Educore University kadrosunda deneyimli akademisyenler, eğitim uzmanları ve danışmanlar yer almaktadır.

 


İlkelerimiz

Educore Üniversitesi, temel özellikleri olan şu ilkeler ile farklı ve kendine özgü bir model geliştirmiş ve bu ilkeleri savunmaktadır.

Açık Üniversite

Açık üniversite , Açık Öğretim ile karıştırılmaktadır. Türkiye'de ve Dünya'da uzaktan eğitim programları düzenleyen kurumlar Açık öğretim kavramını kullanmaktadırlar.Açık öğretimdeki "açık" kavramı mesafe ve eğitim metodunu kastetmektedir. Açık Üniversitedeki "Açık" ise kurumsal yaklaşımdaki özgürlüğü, ücretsizliği, katılımcılığı, sınavsızlığı, bilginin serbest dolaşımını, bilgi ve servislerin ayrıştırılıp bilginin ücretsiz olarak aktarımını vurgulamaktadır. Aşağıda yer verilen diğer ilkelerin tamamını içeren bu kavram aynı zamanda üniversitemizin iş yapış modelini de açıklamaktadır. Katılımcılığın ön planda olduğu; öğrencileri, eğitmenleri, akademisyenleri ve personelinin müdahil olduğu ve çalışma konularına katkıda bulunabildiği, dileyen herkese ve katkı sunmak isteyen tüm paydaşlara açık bir yapımız olduğunu vurgulamaktadır. Yönetim kurulunun belirlediği, kamusal ve özel sahipliği bulunan diğer yapılardan farklı olarak tüm katılımcılarının müdahil olabildiği, katkı sağlayan tüm tarafların söz ve eylem hakkının bulunduğu açık iş yapış ve birlikte geliştirme anlayışına dayanan bu iş modeli bir çok kamu kuruluşu, gönüllü kuruluş ve ticari kuruluştan farklı bir öneri ile gelmektedir.

Sınavsız Üniversite

Eğitim almak isteyen kişilerin iyi eğitimli olmasını beklemek bir çelişkidir. Üniversiteye sınavla girilmesi doğru değildir. Yetkinlik değerlendirmesi ve yetenek analizi yerine süratli bilmece çözebilme kabiliyetini ölçmek ve seçimlerinde bu çözüm hızına bağlı olarak adayları yalnız bırakmak sınav sisteminin yanlışlarıdır. Üniversitemizde eğitim almak için hiç bir aday hiçbir teste tabi tutulmaz. Eğitim aldıktan sonra sınava tabi tutulur ki doğru olanı da eğitim sonrası sınav yapmaktır. Bilgi ve eğitim ücrete tabi olmaması gereken konulardır. Ölçme değerlendirme ise seçimlik bir hizmettir. Talep etmeyen ve sınava tabi tutulmak, sınanmak istemeyen kişileri bilgiden uzak tutmak ise bir diğer etkili olmayan tutumdur. Öğrenme isteği ile öğrendiği hakkında sınanma zorunluluğu birlikte gelmemelidir. Örgün eğitimde kademeler halinde ilerlemeyi temin edecek sınav ve ölçme konusu ilk ve orta öğretimin saygı duyulacak bir metodudur fakat yüksek öğretimde bireyin özgürce bilgi edinmesi gerekir. Yüksek öğretim kurumlarına giriş öncesi ve yüksek eğitim süresince zorunlu ve ön koşul olan sınav ve testler kişiyi eğitim odağından puan odaklılığa sevketmektedir. Kişinin öğrendiğini teyid etme, bilgisini sınama ve gerekli ise ispatlama gereksinimine cevaben seçimli bir hizmet olarak sunulduğunda sınav, test, ölçme-değerlendirmenin faydalı birer aracına dönüşmektedir.Bunun yanısrıa EU bünyesinde yapılan sınavlar ve projeler de ücretsizdir.

Ücretsiz Üniversite

Üniversitemizde eğitimden hiçbir ücret alınmamaktadır. Öte yandan öğrencilerimize herhangi bir ücret de ödenmemektedir. Biz akademisyenlerin odağında kar güdüsü değil bilgi ve paylaşım yer alır. Bilim adamının ve akademinin çalışma motivasyonu karlılık değildir. Bilim insanının motivasyonu öğrenme, merak ve paylaşmadır. Bilim adamlarının kurduğu ve yönettiği bir üniversitede para değil, akdemisyenlerin ve katılımcıların beklentileri önemlidir. Bu nedenle üniversitemizde bilgi para ile satılmamaktadır, adaylarımıza para verilmemektedir.Para ile bilgi satan kurumlara karşı olmamakla beraber üniversitemizde bunun akademisyene yakışmayan, bilim adamına uygun olmayan bir davranış olduğu düşünülmektedir. Her kurumda olduğu gibi üniversitemizde de çeşitli masraflar bulunması kaçınılmazdır. Bu masrafları finanse etme sorumluluğu kurucu sponsor kurum Educore, HPE, Avnet ve diğer sponsorlarımız tarafından üstlenilmiş ve gerekli tüm kaynaklar Educore tarafından bolca sağlanmaktadır. Bu sayede üniversite dışından hiçbir kurumun desteği, yardımı, teşviki, fonu, sponsorluğu alınmadan kurumumuz devamlılığını sağlamaktadır.

Bağımsız Üniversite

Finansal olarak bağımsızlık, kurumsal olarak bağımsızlık, üst kurumlar ve ideolojilerden bağımsızlık, salt bilgi ve bilim odaklılık üniversitemizin ilkelerindendir. Dünya üzerinde hiç bir yüksek öğretim kurumuna bağlı olmayan üniversitemiz bilimin üzerinde herhangi bir ulusal veya uluslararası otorite bulunmadığını kabul ve beyan eder.Uygulamalı Üniversite

Bilginin eyleme dönüşmesi, teorik eğitimin pratik deneyimle pekişmesi, projelerin hayata geçirilmesi amaçları programlardaki bir diğer önemli ilkedir. Proje dersleri ile programlarda gerçek birer uygulama yapılarak konu ile ilgili deneyim edinilmesi, yaratıcılığa imkan tanınması ve salt öğrenme değil üretme ve gerçekleştirme süreçlerine de katılımcıları dahil etmek amaçlanmaktadır.Yaratıcılığın ve üretmenin bilgiyi anlamlı ve kullanılır kıldığı kabul edilmektedir.

İş Garantili Üniversite

Program sonunda başarılı olan adayların işe alınmasının garanti edildiği programlar, sponsor kurumlar tarafından sağlanan iş imkanlarını öğrencilerine sunmaktadır. Program sonunda başarılı mezun olan adaylar, Educore bünyesinde veya sponsorlarımızın bünyesinde işe alınmaktadırlar. İşe alım garantisi verilmemekle birlikte, mezunlar %90 oranında işe alınmaktadır.