BT YÖNETİMİ PROGRAMI - IT MBA PROGRAM


ITMBA Programı nedir ? Neyi Hedefler ?

 

Bilgi Teknolojileri Yönetimi konularında hem teorik hem teknik ve pratik uzmanlık geliştirmek ve bu alanda çalışmak isteyen adaylar için hazırlanmış uygulamalı bir programdır

.

Katılımcılarına aşağıdaki ders başlıklarında temel bilgileri vermek, uygulamaya yönelik pratikleri edindirmek, uygulama projesi ile çalışmalarını somutlaştırmak ve katılımcının IT yönetiminde ile çalışabilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.Program müfredatı ITIL temel eğitimini gerektirmektedir. Derslerin izlencesi ITIL'a göre hazırlanmıştır. ITIL teorisi derslerde tekrar anlatılmayacağından katılımcılarınminimum ITIL Foundation eğitimi ve sertifikası almış olması aday seçimlerinde önemli bir etken olacaktır.Programımızda IT yönetiminde temel süreçler ve fonksiyonlar , gerçek uygulamalar ve yazılımlar üzerinden anlatılacaktır.Çeşitli farklı firmaların ürün ve çözümlerinin ele alınacağı bu Teknik Uygulama dersleri doğrudan atölye çalışması olarak tasarlanmıştır.


Sadece teoriyi değil uygulama ve deneyimi de eğitimde öne alan bir yaklaşımla hazırlanmış program bir diğer adıyla ITIL Implementation Eğitimi olarak da anılabilir.Mezun olan öğrenciler 8 sertifika ve 1 diplomaya hak kazanacaklardır. Mezunlardan başarılı öğrencilere iş imkanları da EU tarafından sağlanacaktır.


Program kapsamındaki dersler aşağıdaki gibidir. 24 kredilik dersi başarıyla tamamlayan katılımcılar diplomaya hak kazanırlar.Dikat: Daha önce düzenlenen ve ITMBA Programı'nın teorik arka planı olan ITMP Programının senkron eğitim kayıtları 2013 sonunda durdurulmuş ve asenkron eğitim sistemine geçilmiştir. ITMP Programı ders kayıtları EU LMS'den veya Youtube'dan izlenebilir ve IT MBA için önceden bu derslerin izlenmesi tavsiye edilmektedir.

 


IT MBA Programı Ders Listesi
  • Ders KoduDers AdıDers KredisiYer
  • ITIL 101IT Strateji Yönetimi, Servis Portföy Yönetimi ve Talep Yönetimi3Online
  • ITM 102 Teknik Uygulamalar ile Servis Seviye Yönetimi ve Servis Katalog Yönetimi ve İstek Yönetimi 3Online
  • ITM 103Teknik Uygulamalar ile Erişilebilirlik Yönetimi, Süreklilik Yönetimi, Kapasite Yönetimi ve Monitoring Sistemleri 3Online
  • ITM 104Teknik Uygulamalar ile Değişim yönetimi, Sürüm Yönetimi 3Online
  • ITM 105Teknik Uygulamalar ile Konfigürasyon Yönetimi ve Varlık Yönetimi 3Online
  • ITM 106Service Desk Uygulamaları 3 Online
  • ITM 201Teknik Uygulamalar ile Olay Yönetimi, Problem Yönetimi 3Online
  • ITM 202Teknik Uygulamalar ile Uygulama Yönetimi, Operasyon Yönetimi 3Online
  • ITM 301BT Yönetim Proje Dersi - IT Management Project -Online + EEM

Not: EEM : Educore Eğitim Merkezi binasında yapılacak seminer ve danışman toplantılarını ifade etmektedir.