Educore University Kuralları

 

  1. 1.Educore University'de eğitim; açık, ücretsiz, uygulamalı ve iş garantilidir..
    2.Eğitim programlarına katılan kişiler başka bir kurumda çalışmayan, mezun adayı veya mezun, disiplinli ve ciddi çalışmaya hazırlıklı, zaman ve dikkat problemi bulunmayan, İngillizce okuma ve anlama düzeyi iyi olan ve Educore University araştırma projelerinde yer alabilecek kişilerden seçilir.

  1. 3. Katılımcılar sınıf ortamında Istanbul'daki Educore eğitim salonlarında eğitim alır. Eğitimlerin yanısıra uygulamalar için Istanbul'daki gerçek proje ve işlerde saha çalışmalarına dahil olurlar. Bu nedenle Istabul'da ikamet etmeyen adaylar kabul edilmemektedir.

  2. 4. Programlarda devamlılık zorunludur. Mazeretsiz ders oturumlarına katılmama, verilen araştırma, ödev ve okumaları yapmama durumlarında katılımcının burslu olarak aldığı eğitimde yeri yedek listede bekleyen ilk kişiye verilip kurumla ilişkisi kesilir.

  1. 5. Sınıflar 25 kişilik kontenjan dolması durumunda açılır. Programlar 6 ay sürer.Bu sürede amaçlanan konuları her katılımcının öğrenmesi ve deneyimlemesi, bilgi ve yeteneğini ispatlamasıdır.

  1. 6.Tüm öğrencilerin programları ile ilgili enstitü veya şirket grubuna üye olmaları ve çalışmalarını öğrenim süresinin dışında ve bitiminden itibaren bu enstitüler veya şirketler üzerinden sürdürmesi hedeflenmektedir. Enstitü ve grup şirketleri çalışmalarına sadece proje dersi alan ve dliplomaya hak kazanan katılımcılar kabul edilir.

  1. 7. Katılımcıların uygulama için gerçek projelerde ve şirketlerde görevlendirilmeleri ile teorik bilgiyi pratik uygulamada pekiştimeleri hedeflenmektedir. Bu amaçla programa katılan ve kurumlarda çalışan kişilerin de yardımı ve diğer katılımcılara staj ve uygulama imkanları konusunda yardımcı olmaları beklenir.
  1. 8.Yukarıda belirtilen kurallarda Educore University yönetim kurulu değişiklik yapma hakkına sahiptir.