Educore University Proje YönetmeliğiHer programın sonunda Proje Dersi bulunmaktadır. Bu derse katılım seçime bağlı değildir. Sadece dersleri takip etmek amaçlı katılım ve kayıt imkanı yoktur. Katıılmıclar eğer proje yapıp gerçek uygulama yapamayacaklarsa programa dahil edilmemektedirler. Uygulamalara katılmak, araştırma ve geliştirme yapmak, program süresince öğrenilen konularda gerçek projelerde yer almak, kuluçka merkezinde danışmanlarla birlikte proje geliştirmek veya geliştirilen projelere dahil olmak EU programlarının uygulamalı eğitim modelinin gereğidir.

Proje Başlıkları
1- Bir kurumda çalışanlar tercih ederlerse o dersle ilgili kurumlarındaki uygulamaları rapor haline getirip sunabilirler.

2- Sektördeki başarılı uygulama örnekleri incelenip case study olarak sunulabilir.

3- Sektörde derslerle ilgili olan yazılım ve çözümler incelenip sunulabilir.

4- Bir süreç veya dersin bir konusu ile ilgili detaylı makale veya sunum hazırlanabilir.

5- Bir süreç veya konu ile ilgili çizim, model görsel olarak hazırlanıp sunulabilir.

6- Belirlenen bir çalışma konusu ile ilgili araştırma raporu hazırlanabilir.


Bu çalışmaların konuları katılımcılar tarafından danışmanlarıyla birebir seçilip kararlaştırılacaktır.
Çalışma sonuçları proje süreince danışmana iletilecek ve sürekli olarak projenin gelişimi danışman tarafından takip edilecektir.

Bu sürede danışmanla sürekli iletişim halinde olarak uygulama devam ettirilecektir.

Proje konu önerileri katılımcı tarafından eğitmen ve danışmanın yönlendirmesi ile belirlenip aşağıdaki formu katılımcının doldurması ile EU'ya iletilir. Proje başvuruları danışma kurulu tarafından incelenip katılımcıya proje dersi verilir.

Projenin başarılı tamamlanması için proje başında amaçlanan çıktılara ulaşılmış olması gerekir.

Bu çıktılar; tamamlanmış bir iş, projenin bir bölümü, rapor, makale, ürün, web sitesi, yayın, etkinlik vb. türde olabilir.

Tüm derslerin sertifikalarını alabilmiş ve proje dersini de başarılı olarak tamamlamış katılımcılar EU Akademik Danışma Kurulu kararı ile diploma için değerlendilirler.

Kurul kararı ile başarılı bulunan katılımcılar diploma almaya hak kazanırlar. Proje başvuruları aşağıdaki form aracılığı ile veya danışmanla birebir müzakere ile belirlenecektir.


Formu gönderdikten sonra başvurunuzu öğrenci işleri üzerinden takip ediniz.