EU Sertifikasyon Yönetmeliği

 

Educore University bağımsız ölçme değerlendirme ve personel belgelendirme çalışmalarını ISO 17024'e uygun olarak devam ettirmektedir.

Tüm sertifikasyon süreçleri American National Standarts Institute tarafından sunulan standartlara ve ISO 17024'e uygun olarak hazırlanmış ve işletilmektedir.

Akreditasyon için hem ISO 17024 hem de USA ulusal yüksek öğretim akreditasyon kurumları için hazırlıklarını sürdürmekte ve yakın bir süre içinde akreditasyonunu tamamlamayı hedeflemektedir. EU tarafından verilen sertifikalar uluslararası geçerlidir. Uluslararası kredi transfer sistemine üye olunmadığından dolayı verilen sertifika ve diplomalar non-degree statüsündedir ve anlaşmalı olunmayan eğitim kurumlarında kredi olarak kullanılamaz.

EU ayrıca ITMP programı kapsamında PeopleCert tarafından akredite edilmiştir. Sınav sisteminde kendi bağımsız metodlarının yanısıra iş ortağı PeopleCert'ün sınav sisteminive sertifikasyon hizmetlerini de kullanmaktadır.

Programların sertifikasyonları uluslararası geçerlidir ve sunulan eğitimler People Cert tarafından akredite edilmiştir. Sınıf ve online her iki tür eğitim de akreditasyondan geçmiştir. Ayrıca ITMP eğitimleri sonunda yapılan sınavlar tercihe bağlı olarak PeopleCert tarafından düzenlenmekte ve eğitim ile ölçme değerlendirme ve sertifikasyonun bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlanmaktadır. Eğitim sonunda alınan sertifikalar People Cert Group tarafından katılımcılara sunulmaktadır.Katılımcılar sınavlardan başarılı olarak geçmeleri ve sürekli değerlendirmeden gerekli puanları toplamaları ve proje dersinden başarılı geçmeleri durumunda Educore University Diplomasına hak kazanırlar.

PeopleCert akreditasyonu ve şeması altında faaliyet yürütmekte ve Educore USA ve Educore Istanbul ofislerinde eğitimler ve sınavlar düzenlenmektedir, bunun yanırısa sınavlar LMS üzerinden online erişilebilir durumdadır.

Educore University sınav değerlendirme sonrası başarı notu olan 100 üzerinden 70 puan ve üstü not alan katılımcılara ilgili sınav ve ders katılımcılığı gözönünde bulundurualarak sertifikası düzenlenip iletilir. Örnek sertifikalar aşağıdaki şekildedir.

Örnek Sertifikalar