EU SINAV YÖNETMELİĞİ

 

Educore University programlarında her dersin sonunda ölçme ve değerlendirme amacıyla sınavlar düzenlenmektedir. Proje dersi hariç tüm diğer derslerde dersin sonunda yapılan tek sınav ile ölçme değerlendirme yapılmaktadır.

Sınavlar online ortamda LMS üzerinden yapılmaktadır. Sınavlar önceden belirlenen tarih aralğında iki hafta boyunca açık olacak şekilde, katılımcının uygun olduğu saatlerde düzenlenir.

Sınav soruları ve cevapları Türkçe'dir.
Sınavlarda 5-10 adet arası yazılı soru yer almaktadır.
Sorular yorum gerektiren ve yazılı cevap istenen konu hakkında araştırma ve çözüm üretmeyi gerektiren sorulardır.
Sorulara yazılı ve Türkçe detaylı yorum ve özgün çözümlerin yazılması beklenmektedir.
Sınav sistemi , sınavlara ve proje dersine kayıt yaptıran katılımcılar için program sonuna kadar açıktır.
Sırayla ilk dersten son derse doğru sınavlar girilmekte ve aynı sırayla sistemde sırayla sınavlar kapatılmaktadır.
Katılımcının başarılı olarak değerlendirilmesi için 100 üzerinden 70 ve üstü puan alması gerekmektedir.

Sınav sonuçları katılımcılara LMS üzerinden duyurulur. Sonuçlar sınavı takip eden hafta içerisinde 7 iş günü içinde yayınlanır.

Sınavlardan başarılı geçen katılımcıların eğitmen kanaati, sınıf içi katılımcılığı ve %70 dan az olmayan derse devamlılığı kriterlerine bakılarak sertifika almaya hak kazanıp kazanmadığına EU Akademik Danışma Kurulu tarafından karar verilir.

Sınav sonucu ve sertifikasyon kararı ile ilgili itirazları bulunan katılımcılar yazılı olarak başvurmalıdır.

İtirazlar için katılımcı eğitim merkezine davet edilip sınavı farklı bir danışman ile tekrar gözden geçirilir ve

katılımcıya konuyla ilgili ek sözlü sorular iletilir.

Danışman kanaati EU Akademik Danışma Kurulunca incelenir ve karar gözden geçilir.

Katılımcılar sınavlara tekil olarak katılamazlar. Her programda bulunan ders sayısı kadar sınav yapılmaktadır.Sınavdan ve öğretim görevlisi değerlendirmesinden sonra sertifikasyona uygun bulunan katılımcı için , sertifika düzenlenir ve eğitim merkezinde öğrenci işlerinden katılımcı tarafından teslim alınabilir.

Tüm derslerin sertifikalarını alabilmiş ve proje dersini de başarılı olarak tamamlamış katılımcılar EU Akademik Danışma Kurulu kararı ile diploma için değerlendilirler.

Kurul kararı ile başarılı bulunan katılımcılar diploma almaya hak kazanırlar.