Sık Sorulan Sorular

 • Bilgi Teknolojileri Yönetimi (ITMS) nedir?

Bir işletmenin tüm teknoloji kaynaklarının, işletmenin ihtiyaçlarına ve önceliklerine göre yönetilmesidir. Bu teknoloji kaynakları; bilgisayar donanımı, yazılım, veri, ağ ve sunucu gibi kaynakların yanı sıra, bu kaynakların bakımını yapacak görevli elemanları da içermektedir. İşletme içindeki bu sorumluluğu yönetmek için bütçeleme, personel alımı, tanzim ve kontrol gibi temel yönetim fonksiyonlarına ek olarak, değişim yönetimi, yazılım dizaynı, ağ planlaması teknik destek gibi teknik konulara da hakim olmak gerekir.

 • Yönetim Sistemleri (MS) nedir?

Yönetim sistemi; kuruluşların ilkelerini, prosedürlerini ve faaliyetlerini yönetmeye ve sürekli olarak geliştirmeye yönelik kanıtlanmış bir çerçevedir.

 • EBusiness nedir?

Müşteri, tedarikçi ve iş ortakları ile internet üzerinden bağlanarak çalışmaktır. Bu çalışma biçiminin amacı ise mevcut iş yapma yöntemlerini değiştirerek daha hızlı ve verimli bir ortam yaratmaktır. Bu hedefe ulaşabilmek için şirketler, kendi bilgisayar sistemlerinde bulunan bilgileri paylaşıma açmalı, elektronik ortamda evrak alış-verişi yapabilmeli, işlerini yürütmek için gerekiyorsa web sitelerinden satış veya internet üzerinden satın alma işlemlerini gerçekleştirmelidir.

 • Akreditasyon nedir?

Bir mal veya hizmetin ulusal veya uluslararası standartları sağlamakta olduğunun tescili ve düzenli aralıklarla denetlenerek sürekliliğinin sağlanması sürecine AKREDİTASYON” adı verilmektedir. Akreditasyonun temelini Toplam Kalite Yönetimi ilkeleri çerçevesinde tanımlanmış süreçlerin ve standartların uygulanması ve sağlanan faydanın ispatı oluşturmaktadır.

 • Akredite eğitim almak ne fayda sağlar?

Eğitimde yüksek kalite için yapılan/yapılacak çalışmaların en üst noktasıdır.
Kalite çalışmalarının yürütülmesinde kuvvetli bir yol göstericidir.
Yakalanmış eğitim kalitesi seviyesinin güvence altında olduğunun bir ifadesidir.
Kurumun ileriye yönelik planlarının oluşturulmasında sağlam bir altyapı sağlar.
Kaliteyi sürekli kılmak için etkin bir yoldur. Eğitim kurumu tüm yönleri ile yüksek standartlara uygun hale
getirilmiş olur.
Mükemmelleşme yolunda motive edici ve disipline edici bir kontrol mekanizmasıdır.
Ülkemizin ihtiyacı olan bilgili ve bilgiyi kullanmayı bilen, sürekli
eğitimin önemini kavramış ve gereklerini hayatına geçirmiş bir mezun
profilinin yaratılması için gerekenlerin yapıldığının belgesidir.
Yetkin meslek sahiplerinin yaratılmasındaki temel eğitim basmağının kalitesinin yükseltilmesi ve sürekliliğinin sağlanması demektir.
Bir eğitim kurumunun uluslararası platformda kalitesini anlatmak için kullanacağı temel argümandır.
Arşivleme sistemi gelişir ve etkin kullanımı sağlanır.
Kaynak kullanımı için yol gösterici olarak kullanılabilir.
Yurtiçi-Yurtdışı diğer eğitim kurumları ile iletişim kurulmasına yardımcı olur.
Yurtdışı işbirlikleri ve değişim programlarının yolu açılmış olur.
Kurum rakipleri arasında daha sağlam bir konuma yerleşmiş olur, rekabet gücü artar.

 • Eğitimlerde devam zorunluluğu var mı?

Sertifika sınavına katılabilmek için devam zorunluluğu bulunmaktadır.

 • Eğitim saatleri ve günleri ne zaman olacak?

Haftada 1 gün, 8 saat olacaktır.

 • Educore Kurumsal Üniversite’nin diğer üniversitelerden farkı nedir?

Uygulamalı programlar ile iş başında eğitim verilmektedir. Diğer üniversitelerde olduğu gibi sadece teaori ağırlıklı değildir. Sektörel bilgilere ve deneyimlere dayanan gerçek hayatta öğrencinin doğrudan kullanacağı bilgiler sunulur. Uygulama ve projeler ile öğrenciler mezun olduklarında 1 yıllık iş deneyimi ile diplomalarını alırlar. CV’lerine 1 yıllık iş deneyimi de yazabilirler.

 • Mezun olduğunuz zaman sertifikalarla birlikte kurumsal üniversite diploması da alabiliyor muyuz?

8 sertifikanın dışında ayrıca uluslararası geçerli bir diplomaya da hak kazanılmaktadır. Sunulan kurumsal diploma lisans seviyesindedir.

 • Educore University YÖK’den onaylı mı?

YÖK denkliği bulunmamaktadır, kurumsal bir üniversitedir.

 • Eğitim dili nedir?

Eğitim Türkçe’dir. Ders materyalleri İngilizce ve Türkçedir.

 • Eğitimlerde yabancı dil bilgisi önemli mi?

Eğitimlerde kullanılan materyaller /dökümanlar İngilizce olduğu için okuduğunu anlayabilecek düzeyde İngilizce bilmek önemlidir.

 • Proje tabanlı uzaktan eğitim nedir?

Öğrencilerin uzaktan eğitim aldıkları bu uygulamada uygulamaya yönelik proje/tez çalışmaları yapmaları beklenmektedir. Projeler uzaktan ve yerinde danışmanların denetiminde ve rehberliğinde yapılmaktadır.

 • ITMS programını tercih edecek adaylarda ne gibi özellikler aranır?

İngilizce dil bilgisi zorunludur. BT genel bilgisi gereklidir.

 • MS programını tercih edecek adaylarda ne gibi özellikler aranır?

İngilizce dil bilgisi zorunludur. Kalite ve yönetim genel bilgisi gereklidir.

 • E-Business programını tercih edecek adaylarda ne gibi özellikler aranır?

İngilizce dil bilgisi zorunludur. Web, yazılım ve BT genel bilgisi gereklidir.

 • ITMS Programına katılan ve başarıyla tamamlayan öğrenciler ne tür çalışmalar/uygulamalar gerçekleştirebilecekler?

IT Yönetim Sistemleri konularında uzmanlık geliştirmek ve bu alanda uzman, danışman,
denetçi ünvanları ile çalışmak isteyen adaylar için hazırlanmış uygulamalı bir programdır.
Katılımcılarına aşağıdaki ders başlıklarında temel bilgileri vermek, uygulamaya yönelik pratikleri edindirmek, uygulama projesi ile çalışmalarını somutlaştırmak ve katılımcının IT yönetiminde uzman, danışman ve denetçi ünvanları ile çalışabilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

 • MS programını başarıyla tamamlayan katılımcı şirketlerde hangi birimlerde/departmanlarda çalışabilir?

Yönetim Sistemleri konularında uzmanlık geliştirmek ve bu alanda uzman, danışman, denetçi ünvanları ile çalışmak isteyen adaylar için hazırlanmış uygulamalı bir programdır.
Katılımcılarına aşağıdaki ders başlıklarında temel bilgileri vermek, uygulamaya yönelik pratikleri edindirmek, uygulama projesi ile çalışmalarını somutlaştırmak ve katılımcının yönetimde uzman, danışman ve denetçi ünvanları ile çalışabilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.
Süreç yönetimi, kalite yönetimi, üretim yönetimi, iş güvenliği, gıda güvenliği, çevre yönetimi, üst yönetim temsilciliği ile ilgili birimlerde görev alır.
Projeler ile bir yönetim sisteminin kurulumundan denetlenmesine, uygulanmasından geliştirilmesine tüm adımlarda beceri geliştirmenin yanında bu alanda danışman ve denetçi olarak da çalışabilirler.

 • EBusiness Programına katılan ve başarıyla tamamlayan öğrenciler neler yapabilecekler?

Elektronik iş ve web teknolojileri konularında uzmanlık geliştirmek ve bu alanda projeler yaratmak, projelerde yer almak ve uluslararası firmalarda çalışmak isteyen adaylar için hazırlanmış uygulamalı bir programdır. Katılımcılarına aşağıdaki ders başlıklarında temel bilgileri vermek, uygulamaya yönelik pratikleri edindirmek, uygulama projesi ile çalışmalarını somutlaştırmak ve katılımcının elektronik iş alanında uzmanlaşmasını sağlamak amaçlanmaktadır

 • Th!nk Programına katılan ve başarıyla tamamlayan öğrenciler neler yapabilecekler?

TH!NK bölümü sosyal bilimler ve özellikle felsefe alanında faaliyet gösteren TH!NK Institute tarafından düzenlenen disiplinlerarası bir “düşün”me eğitim programıdır. TH!NK Institute tarafından yürütülen araştırma projelerinde görev alarak teori ve üretimi paralel olarak görmeyi sağlayacak bir model ile çalışma yürütülmektedir.
Katılımcıların akif rol alarak araştırma, geliştirme, sentezleme, yaratma deneyimi edinebileceği ve uzman gözetiminde makale, rapor, proje, belgesel, kitap, seminer formatında ürünlere dönüşecek etkileşimli atölye çalışmalarında yer almaları hedeflenmektedir.

 • Eğitim programları içerisinde yer alan konu başlıkları birbirleriyle bağlantılı mı?

Farklı standart konularının, yönetim sistemleri açısından algılanması ve aradaki farkların görülmesi ve sentezlenmesi açısından önemlidir. Konular birbirini takip edecek şekilde düzenlenmiştir.

 • Her bir konu için ayrı ayrı proje gerçekleştirecek miyiz? Yoksa ilgili programın sonunda ortak bir proje mi gerçekleştireceğiz?

Bütün konuların yer alacağı grup çalışmasının ön planda olduğu projeler yapılacaktır. Bu projelerin gerçek müşterilere gerçek hzimetler sunularak öğrencilerin aynı zamanda bazı projelerde ücretli çalışmaları da mümkün olabilecektir.

 • Eğitim sonunda işe yerleştirme desteği var mı?

Educore bu konuda öncelikle kendi grup şirketlerinde katılımcılara istihdam sağlamaktadır. Ayrıca geniş iş ağı sayesinde ve EU sponsoru olan bütün büyük firmalarda öncelikli işe yerleştirme EU mezunlarına sağlanmaktadır.

 • Yurtdışında iş fırsatlarına yönlendirme yapabiliyor musunuz?

Educore USA ve UK ofislerinde iş imkanları bulunmaktadır. Ayrıca Educore’un Avrupa ve Amerika’daki müşterilerinde istihdam yapılabilmektedir.

 • Educore şirketlerinde iş fırsatları olduğu zaman EU mezunlarınızı değerlendirmeye alıyor musunuz?

Öncelikli olarak EU mezunları değerlendirilmektedir. Başarılı tüm mezunlar proje ve grup şirketlerinde görevlendirilmektedir.

 • Sertifikalar hangi ülkelerde geçerli?

Tüm Dünya’da geçerli ve saygın sertifikalardır.

 • Sertifika sınavı öncesi ön hazırlık yapıyor musunuz?
 • Sertifika sınavı önce sınava yönelik deneme sınavları organize edilmektedir.

  Eğitim süresince istediğimiz zaman eğitmenlerle görüşebilecek miyiz?

Eğitmenlerin hafta içerisinde görüşme saatleri olacaktır. Belirtilen saatlerde görüşme yapabilir, sorularınızı sorabilirsiniz.

 • Üniversite sınavını kazanamadım. Bu eğitimleri almak işime yarar mı?

Sunduğumuz programlar kariyer programlarıdır. 1 yıl boyunca aldığınız eğitimler sayesinde bir meslek edineceksiniz ve uluslararası sertifikalar almaya hak kazanacaksınız. Hem öğreneceksiniz hem de aynı zamanda ilgili konularda çalışma fırsatını yakalayacaksınız.

 • Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencisiyim. Bu eğitimlerin bana yararı olur mu?

İlgili bölüm olduğu için kariyeriniz açısından bu eğitime katılmak faydalı olacaktır. İş dünyasına hızlı bir şekilde adım atma şansını yakalayacaksınız.

Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisiyim. Bu konularda eğitim almak bana ne fayda sağlar?
İlgili bölüm olduğu için kariyeriniz açısından bu eğitime katılmak faydalı olacaktır. İş dünyasına hızlı bir şekilde adım atma şansını yakalayacaksınız.

 • Açıköğretim öğrencisiyim. Gündüzleri bu konularda eğitim almak istiyorum. Hangi programdan başlamam daha doğru/uygun olur?

Eğitimlere başlamadan önce ön mülakat yapılacaktır. Yetenekleriniz ve kabiliyetleriniz doğrultusunda eğitmenlerimiz size yönlendirme yapacaklardır.

 • Üniversite öğrencisiyim, sosyal bölümde okuyorum, bu konularda sertifikalar alsam işime yarar mı?

Uzmanlık eğitimleri sonucunda girdiğiniz sınavlardan başarılı olursanız, sertifikayı almaya hak kazanmış olursunuz. Dolayısıyla hangi okuldan mezun olduğunuz, hangi bölümü bitirdiğiniz bu konuyla alakalı değildir. Uzmanlık eğitimini hangi konuda aldıysanız bu konuda bilirkişiliğinizi zaten ispatlamış olursunuz ve ilgili birimde çalışmaya başlayabilirsiniz.

 • İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyorum. Bu eğitimlerin bana yararı olur mu?
 • Bilgi Teknolojileri ve ilgili mühendislik bölümlerinde okuyanların/mezun olanların kendilerini geliştirmeleri için bu eğitimleri almaları şartken, bilgisayarla ilgili olmayan bölümlerde okuyanların da bu sektöre giriş yapabilmeleri için gerekli olan eğitimlerdir.

  Bilişim sektöründeki konuların zor olduğunu duydum, eğitimlerde öğrenme garantisi var mı?
 • Her konunun kendine ait zorlukları vardır ama önemli olan hedefler doğrultusunda zorlukları aşabilmektir. Hedeflerini doğru belirleyen kişi zorluklarla kolaylıkla başa çıkabilir. Eğitimlere katılmadan önce ön mülakatlardan ve değerlendirmelerden geçeceksiniz. Yetenekleriniz ve kabiliyetleriniz doğrultusunda programlara yönlendirilme yapılacaksınız. EU kayıtlı olduğu dönemde %80 devam eden bütün öğrencilerine, tekrar eğitim hakkı sunmaktadır. Dolayısıyla öğrencilerine öğrenme garantisi hizmeti de sağlamaktadır.

  Lise öğrencisiyim/mezunuyum. Bu eğitimleri almak için üniversitede okumak gerekli mi? Bu yaşta bu eğitimleri alabilir miyim?

Her sektörde olduğu gibi bilişim sektöründe de işin içine en erken adım atanlar her zaman daha fazla yol alırlar. Önemli olan kariyerinize dair planlamayı doğru bir şekilde yapabilmektir.

 • Çalıştığım sektörü değiştirmek istiyorum. Kariyer değişikliği düşünüyorum. Uzmanlık sertifikalarını alsam bana bir yararı olur mu?

Bu programlar sayesinde bilişim sektöründe/bilgi teknolojileri yönetimi konularında çalışmayan insanların da bilişim sektörüne giriş yapmaları ve kısa vadede bu sektörde iş bulmaları mümkündür. Önemli olan planlı ve sistematik gitmektir.