• EDUCORE UNIVERSITY THINK INSTITUTE
 • EU DÜŞÜNCE ARAŞTIRMALARI MERKEZİ - EUDAM

  EU Bünyesinde araştırma geliştirme faaliyetlerinin bir diğer önemli konusu olan Düşünce Mühendisliği disiplinin işlendiği geliştirildiği ve eğitimlerinin verildiği bir araştırma merkezidir. 

 • Faaliyet alanları :
 • Felsefe Araştırmaları
  Düşünce Tarihi 
  Felsefi soruşturma ve düşünme metodları
  Düşünce ve Zihin Felsefesi
 • Dil Felsefesi
 • Bilişsel Bilimler
  Araştırma Metodları 

  EUDAM bünyesinde yürütülen çalışmalar düşünce metodlarına katkıda bulunacak temel bilgileri derleme ve
 • bu bilgilerden yola çıkılarak özgün yayınlar oluşturma metodu kullanılmaktadır. 

  Mevcut bilgilerle değil kendi ürettiği bilgilerle ilerlemeyi esas kabul eden enstitümüzde ele alınan konunun sorunları, eksiklikleri, sıkıntılı alanlar
 • ön plana çıkartılıp çözümlerin neler olabileceği üzerine odaklanılmaktadır. 

  Araştırmaya konu olan başlıklarda öncelikle o alandaki veri kaynakları taranmaktadır. Üretilmiş bilgilerden ziyade bilgi üretimi için kullanılacak temel verilere ulaşma hedefi ile toplanan bu datalar , yeni bir bakış açısıyla yorumlanarak anlamlandırılmaktadır. Bu haliyle bize verilen teori, tarih ve disiplinlerin üzerinden gitmek değil yapısökümcü bir yaklaşımla, bu kurulmuş hazır bilgi ürünlerinin yerine özgün ve gerçekçi bilgiler üretmek amaçlanmaktadır.


  Yayınlar 

  Araştırma sonuçlarının yayınlanması bir diğer bilgi üretim faaliyetimizdir. Hazırlanan raporlar dijital ortamda web sitemizden, enstitü özel online arşivinden, EU LMS ortamlarından, itunes üzerinden ibook formatında temin edilebilmektedir. 

  Önemli rapor ve halka yayılmasında fayda görülen bilgiler sponsorlarımızın desteği ile kitaplaştırılmakta ve tüm kitabevlerine ve akademik kurumlara dağıtımı yapılmaktadır. 


  Çalıştaylar ve Etkinlikler

  Enstitü araştırma gruplarının düzenlediği çalıştaylarda konu uzmanı ilgi ve odak grupları kapalı toplantılarda bir araya getirilerek programlı çalıştaylar yapılmaktadır. 

  Ayrıca bulgularının paylaşıldığı ve halka açık etkinlikler de düzenlenmektedir. 


  Kurumsal Yapı 

  Enstitü Başkanı
  Genel enstitü idaresinden sorumlu yöneticidir. 

  Enstitü Araştırma Komisyon Başkanları
  Araştırma konularına göre oluşturulmuş ve her bir araştırma için bağımsız bir organ olarak faaliyet yürüten grupları kooridne etmekle sorumlu komsiyon başkanlarıdır. 

  Komisyonlara Üye Araştırma Görevlileri 
  Araştırma konularına göre her bir grupta görev alan araştırma görevlileridir.

  Enstitü Sektereryası 
  Araştırmalarda ihtiyaç duyulan ofis desteğini ve halkla ilişkileri yöneten ekiptir. 


  Araştırma Görevlileri ve İlgili Pozisyonlar

  Her araştırma görevlisi gönüllü olarak faaliyetlere katılmaktadır. Öncelikli olarak EU programlarında eğitim gören katılımcıların yer verildiği araştırmalarda yer almak isteyen kişilerin araştırma metodlarımız hakkında temellerin anlatıldğı dersleri almasında fayda görülmektedir.

  Araştırma görevlisi olmak için resmi hiçbir önkoşul bulunmamakla beraber bu pozisyonda çalışacak kişilerin bilgi kanyanklarına erişimde sıkıntı yaşamamak adına İngilizce okuma ve yazma konusunda orta üstü seviyede olması beklenmektedir. 
   
  Araştırma Görevlisi şu görevlerle kurumda faaliyet yürütmektedir. 
  Araştırmalarda bilgi toplama analiz etme, raporlama
  Yayın hazırlıkları, rapor ve kitap düzenleme çalışmaları
  Çalıştay ve etkinlik organizasyonlarında yer almaEnstitü çalışmalarında yer almak isteyen katılımcılar lütfen iletişime geçiniz.