EU ÜCRET ALMAMA YÖNETMELİĞİ


Educore University bünyesinde eğitim açık ve ücretsizdir. Educore'un gönüllü ve ticari olmayan bir iştiraki olan ve California Eyaletinin kurallarına göre çalışan Educore University uzman yetiştirme amaçlı olarak gönüllü kişiler içinden kendi seçtiği ve mülakatlardan geçen kişilere eğitim, sınav, uygulama ve diploma hizmetlerini tamamen ücretsiz vermektedir.


Educore University'e başvuru için bir önkoşul aranmamaktadır. Fakat her başvuran kişinin programlara kabul edilmesi mümkün değildir. Başvurduğu programda enstitü bünyesinde çalışma yürütebilecek, EU projelerinde çalışabilecek, araştırma görevlisi olarak EU araştırma ve akademik yayın çalışmalarına destek verebilecek ve ileride EU bünyesinde öğretim görevlisi olabilecek kişilere öncelik tanınmaktadır. Bşavurular bir sınıf açacak seviyeye geldiğinde eğitim başlatılır ve program danışmanlarının belirleyeceği bir ajanda ile eğitim düzenlenir.Ücretsiz eğitimden faydalanabilmek %100 burs imkanı ile mümkün olmaktadır. Başvuran adaylarla yapılan mülakatlar sonucu burs verilecek kişiler seçilmektedir. Devamlı katılım sağlayamayacak ve aktif diğer işleri nedeniyle araştırma görevlerine zaman ayıramayacak kişiler programa alınmamaktadır.

EU programları uygulamalıdır ve katılımcıların zaman ve emek vermelerini gerektirir. Gönüllü ve istekli olmayan adaylar mülakat aşamasında elenirler.